Skip to main content
Čtení zabere přibližně 5 min.
Představení kurzu

„Předmět Blok expertů je exkluzivním přednáškovým cyklem pro celou univerzitu. Vzdělávací obsah předmětu tvoří přednášky zajímavých osobností z oboru i transdisciplinárních expertů a expertek z praxe. Různá témata i přednášející se střídají každý týden v daném semestru. Jednotlivé přednášky jsou poté zpřístupněny online na YouTube kanále KISK.

Cílem předmětu je:

  • zprostředkovat studentům aktuální dění v oboru i v transdisciplinárním pohledu;
  • poskytnout studentům příležitost setkat se s konkrétními osobnostmi oboru;
  • vést studenty k reflexi vybraných témat předmětu.“

(zdroj: is.muni.cz)

Výstupy z kurzu

Pochopit design znamená pochopit svět v souvislostech

Přednáška Kateřiny Přidalové byla zejména o její knize Co je vlastně design?, která je určena dětem na 2. stupni ZŠ a projektu Designéři dětem, který zapojuje zkušené designery do výuky na základních školách, kde dětem předávají vybraná studijní témata s využitím designových metod.

Záznam přednášky Kateřiny Přidalové z 23.9. (Přidalová, 2021).

Esej: Vzdělávání očima designéra

Vnímání designu

Jako designer musím svoji profesi často vysvětlovat lidem ve svém okolí. Je až překvapivé, jak úzké je spektrum vnímání designu u lidí. Většina totiž vnímá pouze vizuální design, estetično – řekl bych, že je to dáno právě tím, že nás tato část nejvíce láká jako konzumenty. Setkáváme se s ní všude kolem nás a nejvíce na nás působí v reklamě. Tím je naše vnímání ovlivněno.

Velmi podstatná oblast designu se ale skrývá pod povrchem, často se nazývá jako “neviditelný design”, kam spadá oblast user experience neboli uživatelské přívětivosti či dokonce zážitku. V této oblasti hrají prim smysluplnost, užitečnost, použitelnost a v poslední době také udržitelnost. Tuto oblast lidé vnímají spíše podprahově a vzhledem k tomu, že v České republice je tento obor stále poměrně mladý, lidé si často neuvědomují jeho roli v našich životech a jakým způsobem nás ovlivňuje.

Designové myšlení v praxi

Jednou z nejvíce ceněných schopností na trhu práce je kreativní řešení problémů, často také nazývané jako “Thinking outside the box”. Tento způsob přemýšlení totiž firmám přináší často konkurenční výhodu a tím i lepší zhodnocení jejich úsilí (produktu). V nekomerčním prostředí je právě, kvůli důvodum zmíněným v předchozím odstavci, tato schopnost často opomíjena.

A jsou to právě designeři od kterých se toho můžeme spoustu naučit. Mezi hlavní designerské schopnosti, které využívají v každodenní praxi patří:

  • Získávat a analyzovat informace
  • Pochopit důvod a kontext situace
  • Rozhodovat se na základě dat
  • Vymýšlet odvážné nápady
  • Experimentovat a nebát se selhání
  • Poučit se z omylů a vylepšit díky tomu původní nápad
  • Neustále zdokonalovat nápady tak, aby sloužily lidem

A právě v tom se vymykají dlouho zavedené normě v naší společnosti. Designerský způsob myšlení lze navíc aplikovat do všech oblastí každodenního lidského života.

Myslím, že velké téma v oblasti vzdělávání na základních školách je právě kariérní volba. Je to jeden z nejtěžších úkolů v našem životě, kdy se máme rozhodnout, co nás bude v budoucnu živit. Ve svém okolí jsem se ale často setkával s odkládáním tohoto rozhodnutí v podstatě až téměř do konce studií na VŠ, kdy se řada lidí teprve najde.

Z mého pohledu nám v této životní fázi chybí designérské myšlení a jeho techniky, které by nám pomohly situaci kreativně vyřešit. V tomto tématu mě velmi inspirovala kniha Designérem vlastního života, která se stala světovým bestsellerem.

Výuka na tradičních školách

Vzhledem k tomu, jaká je situace ohledně designu ve společnosti, tak především na základních školách je toto téma zcela nepokryté. Je pochopitelné, že pokud učitel nepřemýšlí jako designer, není schopen tuto dovednost předávat ani svým žákům. Při výuce lze zapojit samozřejmě i jiné metody tak, aby byla výuka atraktivní a zajímavá.

Designéři se však u žáků zaměřují spíše na předání způsobu přemýšlení, než informací o jednom konkrétním tématu – to je z mého pohledu obrovská výhoda. Vzdělávání je totiž celoživotní proces, kdy po většinu života nemáme vedle sebe paní učitelku, která by nám všechno pověděla a tím je zodpovědnost přenesena na nás. Musíme se tedy sami naučit získávat informace, kriticky je hodnotit a následně převádět do praxe, kde nám budou užitečné.

Zapojení designerů do školní výuky vnímám tedy velmi pozitivně. Na druhou stranu by to rozhodně neměla být jednorázová záležitost, která je navíc podmíněna finančními prostředky, kterými daná škola disponuje.

Učitelé jako primární cílovka

Workshopová forma výuky zkušenými designéry, kde se probírá jedno vybrané téma je z mého pohledu spíše výsada, která není pro školu finančně udržitelná. Žáky zcela jistě tento formát nadchne, ale bude následovat návrat do reality a běžného způsobu vyučování. V tomto krátkém období si nemyslím, že by designéři dokázali předat žákům (ani učitelům) gró své profese natolik, aby byli schopni designerské metody aplikovat do své každodenní praxe.

Daleko větší potenciál vnímám v zapojení designerů do výuky studentů na pedagogických fakultách, kde budoucí učitelé získají kompetence k tomu, aby byli schopni tyto metody a techniky aplikovat do každodenní výuky v praxi. Žáci tím získají konzistentní zážitek z výuky a růstové nastavení mysli, které jim bude sloužit i do soukromého a profesního života.

Použité zdroje

Kateřina Přidalová: Pochopit design znamená pochopit svět v souvislostech, 2021. In: YouTube [online]. Kanál uživatele KISK, 24.09.2021 [cit. 2021-10-7]. Dostupné z: https://youtu.be/ZLOCufhneQ8