Skip to main content
Čtení zabere přibližně 2 min.

Na předmět Uživatelský výzkum jsem se již od začátku moc těšil. Hlavním důvodem bylo, že předmět letos vyučovala zkušená výzkumnice Tereza Kosnarová. Před nějakým časem jsem se totiž zúčastnil dvou workshopů, které pořádala na portálu uxworkshopy.cz. Konkrétně šlo o Uživatelské testování a Navrhujte lepší služby – oba workshopy byly velmi praktické a užitečné. Stejné očekávání jsem měl i od kurzu Uživatelský výzkum na KISKu a to se splnilo.

Na předmětu velmi oceňuji:

  • Velmi prakticky orientované informace
  • Interaktivní online formu
  • Zapojení několika významných hostů z praxe do výuky (Jan Valder (Moneta), Petra Štěpánková, Jitka Bartošová, Jitka Čurdová (Seznam))
  • Reálný výzkumný projekt pro ÚVT MUNI
  • Kolaborativní přístup na projektu
  • Závěrečnou prezentaci stakeholderům projektu, zpětnou vazbu

Příjemným překvapením pro mě bylo především to, že jsme dostali zadaný reálný výzkumný projekt pro Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Mohli jsme tak procházet celým výzkumným procesem od úvodního discovery workshopu, až po závěrečnou prezentaci získaných vhledů do postojů a chování cílové skupiny. Konkrétně jsme zabývali mapováním komunikace mezi IT oddělením a zaměstnanci MU.

Na projektu mě bavila i role leadera jednoho ze 4 týmů, kterou jsem získal díky předchozím zkušenostem s výzkumem. Byť byly týmy tvořené náhodně a nikdo jsme se na začátku neznali, povedlo se nám vytvořit skvělý tým, který se navzájem skvěle doplňoval. Vážím si především zodpovědného přístupu všech členů, což se u školních projektů nestává příliš často.

Přesto, že předmět Uživatelský výzkum probíhal každé úterý od 18:00 do 19:30, kdy jsem sotva přišel z práce, byl to jeden z mála předmětů, na který jsem se jako kombinovaný student rád připojoval každý týden.