Skip to main content

UX Designer & Výzkumník

Hledám odpovědi.
Řeším problémy.
Přináším výsledky.

Ozvěte se mi

Důvěřují mi

Navrhuji webové a mobilní aplikace, které lidem usnadňují život.

Když technologie naplňují lidské potřeby, dějí se úžasné věci. Proto propojuji design zaměřený na člověka s technologiemi budoucnosti. Výsledkem mé práce jsou digitální produkty a služby, které lidem usnadňují život.

Know-how

Prozkoumat všechny články

Jaký vliv má hodnocení produktů v
e-shopu na nákupní chování?

K této otázce jsem se měl možnost vyjádřit do prestižního časopisu Forbes, společně se zástupci společností Alza, Dáme jídlo a Wolt.